Regulamin pobytu

 1. Pokoje i domki wynajmowane są na doby.  Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy się o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, najpóźniej w drugi dzień pobytu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju/ domku.  W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.
 3. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych).
 4. Klient nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 5. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.
 8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane są przez okres 2 tygodni a następnie niszczone.
 9. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.
 10. Wyjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony.
 11. Ze względu na komfort naszych Klientów, w pokojach obowiązuje zakaz palenia.
 12. Z kluczem do pokoju otrzymujecie Państwo klucz do furtki. Prosimy o zamykanie furtki oraz bramy podczas każdego wjazdu lub wyjazdu z posesji.
 13. Klient przywożący ze sobą psa lub inne zwierzę domowe (po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem obiektu) obowiązany jest zachować wszelkie środki bezpieczeństwa, ażeby zwierzę nie zagrażało innym Gościom, w szczególności zwierzę powinno być prowadzone na smyczy i mieć założony kaganiec. Pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zwierzę ponosi jego właściciel bądź osoba, pod której opieką pozostaje ono w obiekcie. Zwierzę może przebywać na terenie obiektu po wcześniejszym okazaniu karty szczepień.
 14. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku na pobyt za pokój/domek. Do 7 dni od rezerwacji telefonicznej czekamy na potwierdzenie wpłaty zadatku. Nie potwierdzenie wpłaty w w/w terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 15. W tytule przelewu proszę o umieszczenie następujących informacji: ilość osób, jaki pokój Państwo rezerwujecie, termin przyjazdu i wyjazdu oraz numer telefonu kontaktowego.
 16. Dokonując rezerwacji i podając ilość osób, proszę o uwzględnienie również dzieci. Dziecko to też osoba. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zdeklarowano na przelewie, obiekt może odmówić zakwaterowania bez zwrotu przedpłaty.
 17. Przedpłata na rezerwację jest bezzwrotna, również w sytuacji gdy Klient po przyjeździe na miejscu stwierdzi, że warunki lokalowe nie odpowiadają jego oczekiwaniom. Na stronie internetowej zamieszczone są przykładowe zdjęcia pokoi. W przypadku wątpliwości Klient może poprosić o dodatkowe informacje lub zdjęcia pokoju, w którym zostanie zakwaterowany.
 18. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza jednocześnie akceptację warunków niniejszego regulaminu.
 19. Niestawienie się gościa w obiekcie do godziny 6.00 rano dnia następnego jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>